Charakteristika a cíl akce

Pouť na Sázavě se stala jednou z tradic, připomínající každoročně nezpochybnitelné kulturní i duchovní dědictví Cyrila a Metoděje. Pouť si klade za cíl prostřednictvím duchovně kulturního programu přiblížit současnému člověku význam působení věrozvěstů na našem území v době Velké Moravy, které své nezvratné odkazy nese až do dnešních dnů, a současně přivést návštěvníky poutě na místo, odkud zaznívala poslední slovanská bohoslužba.

Sázavská pouť má každoročně rozměr duchovní a zároveň široce kulturní. Jeho struktura vychází vstříc širokému spektru návštěvníků co se týče jejich vyznání, ale i věku. Programu se každoročně účastní lidé věřící i bez vyznání, hledající duchovní či kulturní uvolnění, ale i užitečné informace. Mezi pravidelné návštěvníky patří dospělí, důchodci, rodiče s dětmi i mládež, lidé z blízkého okolí i vzdálenějších míst. Poutníci se sjíždí z různých konců republiky, a tak má pouť vysoce nadregionální charakter.