Napsali o pouti

Záznam bez nadpisu

přidáno: 21. 3. 2016 2:27, autor: Maja Murínová   [ aktualizováno 21. 3. 2016 2:29 ]

Rok 2015: Výročí 600 let od smrti Mistra Jana Husa

Komerční sdělení 7. května 2015  0:01

Život, myšlenky a dílo mistra Jana Husa, od jehož upálení v Kostnici uplyne 6. července 2015 přesně 600 let, letos připomene celá řada akcí. Vydejte se s portálem Kudy z nudy po stopách výjimečného muže, který se stal symbolem statečného boje za pravdu a spravedlnost a jehož památka žije dodnes.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Na hradě Lipnice se natáčel nový film Jan Hus.

Na hradě Lipnice se natáčel nový film Jan Hus. | foto: kudyznudy.cz

Většina akcí se točí kolem míst, kde Jan Hus žil a působil. Mezi ně patří samozřejmě rodný Husinec u Prachatic a Betlémská kaple v Praze, ale také hrad Egerberk - Lestkov, Kozí hrádek u Sezimova Ústí či hrad Krakovec, odkud se 11. července 1414 Hus vydal na cestu do Kostnice. Zapojují se ale i další místa, například Kutná Hora.

Kutná Hora vystaví vzácnou iluminaci

Ve čtvrtek 7. května začíná v kutnohorském Českém muzeu stříbra výstava Jan Hus roku 1415 a 600 let poté. Koná se v rámci Národních slavností Jan Hus – Evropan nové doby ve spolupráci s Muzeem J. Husa v Kostnici a Husitským muzeem v Táboře. Výstava, která končí 26. července, je zařazena jako doprovodná akce do programu celoročních oslav 20. výročí zápisu Kutné Hory na seznam UNESCO.

Přímo v době 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, o víkendu 4. až 6. července, bude v Galerii Středočeského kraje (GASK) vystavena vzácná Kutnohorská iluminace.

Pozdně středověká iluminace, která zobrazuje dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře, vznikla na konci 15. století a GASK ji získala v prosinci roku 2009 v aukci londýnského aukčního domu Sotheby`s.

Oslavy na hradě Krakovec a Husova pouť

Hrad Krakovec představoval v Husově životě tak významný bod, že se kulaté výročí stalo ústředním motivem celého letního období. V programu najdete bohoslužby, koncerty, divadelní vystoupení, přednášky a sochařské sympozium, při němž bude několik sochařů tesat do kamene vybrané Husovy myšlenky. V sobotu 4. července na Krakovci začíná Husova pouť.

Hrad Krakovec, odkud se Jan Hus vydal na cestu do Kostnice, je tradičním místem, odkud vychází každoroční Husova pouť.

Hrad Krakovec, odkud se Jan Hus vydal na cestu do Kostnice, je tradičním místem, odkud vychází každoroční Husova pouť.

Kůň, vůz a poutníci se z Krakovce po cestě Mistra Jana Husa do Kostnice vydávají každý rok; někteří v kostýmech, někteří v civilu, někdo se přidá jen na kus cesty nebo na pár dnů. Cílovým místem bylo prozatím 130 km vzdálené Baernau u Tachova či Norimberk, ovšem letos, v roce vzácného výročí, mají poutníci v plánu dojít až do Kostnice. Navíc chtějí celou trasu označit turistickou značkou - logem Husovy poutě. K pouti se můžete přidat kdykoliv a v kterékoli její fázi. Podle plánu putování skončí 30. července příchodem do Kostnice.

Oslavy v Praze a na Kozím hrádku

Velké Husovské slavnosti samozřejmě chystá také Praha - a nemohou proběhnout jinde než na Staroměstském náměstí, kde stojí nejznámější Husův pomník, dílo sochaře Ladislava Šalouna z roku 1915, kdy se slavilo 500. výročí Husova upálení. V neděli a v pondělí 5. a 6. července se na hlavním podiu budou střídat bohoslužby a hudební, divadelní i slovem provázená vystoupení.

Nejznámější pomník Mistra Jana Husa stojí na Staroměstském náměstí v Praze..

Nejznámější pomník Mistra Jana Husa stojí na Staroměstském náměstí v Praze..

S dětmi se vypravte na Ovocný trh, kde bude připraven program pro malé návštěvníky a středověké tržiště, do oslav se zapojí také kostel sv. Martina ve zdi, kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a další chrámy v centru Prahy.

Pokud budete zrovna trávit prázdniny v jižních Čechách, můžete se vypravit na Kozí hrádek. V neděli 5. července se tu konají Dobové slavnosti, tradiční historická akce, věnovaná 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Ukázky dobových řemesel provázejí vystoupení šermířů a kejklířů, historické hry, muzika a spousta další zábavy.

Sázava zve na středověkou archeologii a na pouť

Téma Mistra Jana Husa připomene i pouť Církve československé husitské, kterou v sobotu 20. června pořádá Sázavský klášter. Pouť na Sázavě, to je celodenní duchovní, poznávací a zábavný nejen pro rodiny s dětmi; nechybí bohoslužby, divadlo, koncerty, hry a soutěže.

Betlémská kaple v Praze na Starém Městě je místem, které připomíná Husovu osobnost a husitské období českých dějin.

Betlémská kaple v Praze na Starém Městě je místem, které připomíná Husovu osobnost a husitské období českých dějin.

K oslavám patří i programy, při nichž můžete na vlastní oči poznávat každodennost pozdního středověku, řemesla a výsledky bádání archeologů. Takovou příležitost nabízí Archeoden, který pořádá Sázavský klášter v sobotu 29. srpna v rámci Hradozámecké noci.

Program během odpoledne a podvečera, kdy vám společnost budou dělat studenti a absolventi archeologie Univerzity Karlovy v Praze, je vhodný zejména pro rodiny s dětmi a pro kohokoliv, kdo si chce vyzkoušet běžné činnosti středověkého člověka nebo práci současného archeologa.

Oslavy na hradech Landštejn a Lipnice

Do oslav 600. výročí Husova upálení se připojí i některé hrady. Jedním z nich je hrad Lipnice, kde v pondělí 6. července začíná výstava, věnovaná takzvanému stížnému listu české a moravské šlechty. Jedním z iniciátorů a signatářů stížného listu proti Husovu upálení byl nejvyšší purkrabí pražský a pán na Lipnici Čeněk z Vartenberka, který na svém hradě od roku 1417 umožňoval svěcení husitských kněží. Výstava končí 24. září.

Součástí oslav na Lipnici budou také přednášky a promítání nového filmu Jan Hus, který se na hradě natáčel, vypravit se můžete i na noční prohlídky.

Dalším místem, které by měli navštívit všichni milovníci archeologie, opevnění a středověku, je hrad Landštejn. Ve dnech, kdy se nebude odehrávat některý z řady programů, si můžete společně s průvodcem prohlédnout místa, kde bylo nalezeno nejvíce stop po obléhání hradu husity.

Nejlepší začátek výletu? Kudyznudy.cz!

Vybírejte z tisíců turistických tipů a objevujte Česko

Na stránkách kudyznudy.cz na vás čeká přinejmenším 40 000 různých možností, kde v Česku strávit víkend i delší dovolenou. Najdete tu spoustu bohaté inspirace, a tak si tu svůj výlet můžete naplánovat přesně podle svých představ.

Šťastnou cestu!

Autor: ČCCR – CzechTourism

Zdroj: http://cestovani.idnes.cz/rok-2015-vyroci-600-let-od-smrti-mistra-jana-husa-f3d-/kudyznudy.aspx?c=A150428_101146_kudyznudy_kro


Pouť na Sázavě - Sázavské listy, květen 2013

přidáno: 21. 5. 2013 5:46, autor: Kateřina Děkanovská

V sobotu 22. 6. se již po třinácté uskuteční v areálu Sázavského kláštera pouť, která je letos věnovaná 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Pro poutníky je připraven celodenní program, který začne již v 9.00 h. ve Sboru Církve československé husitské opata Prokopa na Sázavě, odkud se v 9.30 se vypraví pouť - za doprovodu trubačů a vedení Cyrila a Metoděje – do areálu Sázavského kláštera. Od 9.45 vystoupí na Severní zahradě kláštera pěvecké sbory, které budete mít pak příležitost slyšet ještě v průběhu dne. Sbory představí tradici byzantskou, římskokatolickou a husitskou, které až do současnosti nesou odkaz Cyrila a Metoděje. Proto byli pozváni i zástupci Pravoslavné církve a Římskokatolické církve, aby vystoupili po bohoslužbách Církve čs. husitské, které povede biskupský sbor CČSH v čele s patriarchou Dr. Tomášem Buttou, kázat bude nově zvolený olomoucký biskup MUDr. Rudolf Göbel. V ekumenickém duchu bude vedena na závěr celé pouti i závěrečná modlitba v kryptě klášterního kostela. 

 

Hudební program je rozdělen na tři  - velice různorodé - části, aby si každý našel to své. Současně všechny programy ale budou mít vysoce uměleckou hodnotu. Od 13.00 vystoupí v Rajské zahradě kláštera sbory Philokallia (s byzantskými zpěvy), Resonance (s husitskými chorály a dalšími písněmi) a sbor Římskokatolické církve (v jednání). Představí se zde také učitelé společně se žáky Církevní umělecké školy Harmonie z Prahy. Od 15.00 h. se na Severní zahradě kláštera uskuteční koncert Ireny Budweiserové – dříve zpěvačky Spirituál kvintetu, v současnosti sólové zpěvačky, která vystoupí s gospely. Pro milovníky varhanní hudby je od 17.00 h. připraven koncert Miroslava Pšeničky, varhaníka plzeňské katedrály sv. Bartoloměje.   

 

Nebude opět chybět ani celodenní program pro děti. Od 10.00 h. mohou přijít děti ke vstupní bráně Sázavského kláštera malovat a zapojit se současně do dvou soutěží. Na místě bude vyhlašována soutěž Cyril a Metoděj, kterou budou moci mezi 13.00 a 15.00 h. hodnotit všichni, kteří do kláštera během dne zavítají. Vyhodnocení a ocenění nejlepších obrázků a ztvárnění Cyrila a Metoděje proběhne na Severní zahradě v 16.30. Současně budou moci děti malovat obrázky na téma Anděl, vyhlášené soutěže Modlitby za domov, která proběhne 28.10.2013. Nejlepší obrázky budou v rámci pořadu přenášeny v tento den i Českou televizí.

Od 12.00 do 16.00 budou moci děti na Severní zahradě kláštera procházet jednotlivými stanovišti pod barvenými slunečníky a plnit nejrůznější úkoly a soutěžit ve hře: Cyril a Metoděj. Přitom Cyrila a Metoděje v rámci programu možná také potkají! V 16.00 h. se přijďte podívat na divadlo dětí z místního sázavského dětského domova, s nímž děti zvítězily v celostátní soutěži.

 

S ohledem na významné výročí zveme na letošní pouť i dva specielní hosty,  univerzitní profesory Prof. ThDr. J. B. Láška, děkana Husitské teologické fakult UK, církevního historika s žádostí o přednášku na téma Cyrilometodějská tradice v husitství a dále známého historika umění Prof. PhDr. Ing. Doc. Jana Royta, PhD., jehož jsme poprosili, aby pojednal o ikonách, které jsou v rámci poutě péčí kláštera na Sázavě rovněž k vidění. Klášter v Sázavě, ve spolupráci s nímž Církev československá husitská Pouť na Sázavě pořádá, nabízí během pouti komentované prohlídky kláštera s výstavou ikon (v 10.00; 11.15; 13.00; 14.15; 15.30 – vstupné: 70/45,-Kč), kterou správa kláštera k výročí Cyrila a Metoděje připravila. Přednášky obou hostů by se měly uskutečnit v rámci prohlídek – čas bude upřesněn.

 

V rámci programu je připraveno i setkání studentů a mladých (věkem a duchem), v rámci něhož  bude zařazena i beseda s Prof. J. B. Láškem a biskupy CČSH na téma: Cyrilometodějská a husitská tradice dnes. Dozvíte se také o projektu Studenti čtou Husa a připravovaném setkání mládeže v Plzni.

 

Během pouti se budete moci občerstvit fair trade kávou a zakoupit i další fair trade výrobky od Ekumenické akademie Praha. Nákupem výrobků handicapovaných ze sociálně terapeutické dílny CČSH Nazaret z Borovanech přispějete rovněž k dobrému dílu. Ke koupi budou i zajímavé knihy a ručně vyráběné šperky.

 

Letošní pouť je koncipována jako setkání dětí, mladých, poutníků z různých církví i všech, kteří chtějí načerpat v nádherném areálu Sázavského kláštera sílu i inspiraci, či v klidu spočinout. Zároveň můžete do Sázavského kláštera přijít na kterýkoliv z programů, vstupné je (vyjma výše vyznačeného vstupného pro prohlídky kláštera) dobrovolné a to díky finanční podpoře Pouti na Sázavě Ministerstvem kultury ČR a Středočeským krajem, jehož hejtman MVDr. Josef Řihák převzal nad poutí záštitu. Děkujeme též městu Sázava a jeho starostovi Petrovi Šibravovi, jenž Pouť na Sázavě tradičně též podporuje.   

 

Dr. Hana Tonzarová, hl. koordinárka Pouti na Sázavě

1-2 of 2