Napsali o pouti‎ > ‎

Pouť na Sázavě - Sázavské listy, květen 2013

přidáno: 21. 5. 2013 5:46, autor: Kateřina Děkanovská

V sobotu 22. 6. se již po třinácté uskuteční v areálu Sázavského kláštera pouť, která je letos věnovaná 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Pro poutníky je připraven celodenní program, který začne již v 9.00 h. ve Sboru Církve československé husitské opata Prokopa na Sázavě, odkud se v 9.30 se vypraví pouť - za doprovodu trubačů a vedení Cyrila a Metoděje – do areálu Sázavského kláštera. Od 9.45 vystoupí na Severní zahradě kláštera pěvecké sbory, které budete mít pak příležitost slyšet ještě v průběhu dne. Sbory představí tradici byzantskou, římskokatolickou a husitskou, které až do současnosti nesou odkaz Cyrila a Metoděje. Proto byli pozváni i zástupci Pravoslavné církve a Římskokatolické církve, aby vystoupili po bohoslužbách Církve čs. husitské, které povede biskupský sbor CČSH v čele s patriarchou Dr. Tomášem Buttou, kázat bude nově zvolený olomoucký biskup MUDr. Rudolf Göbel. V ekumenickém duchu bude vedena na závěr celé pouti i závěrečná modlitba v kryptě klášterního kostela. 

 

Hudební program je rozdělen na tři  - velice různorodé - části, aby si každý našel to své. Současně všechny programy ale budou mít vysoce uměleckou hodnotu. Od 13.00 vystoupí v Rajské zahradě kláštera sbory Philokallia (s byzantskými zpěvy), Resonance (s husitskými chorály a dalšími písněmi) a sbor Římskokatolické církve (v jednání). Představí se zde také učitelé společně se žáky Církevní umělecké školy Harmonie z Prahy. Od 15.00 h. se na Severní zahradě kláštera uskuteční koncert Ireny Budweiserové – dříve zpěvačky Spirituál kvintetu, v současnosti sólové zpěvačky, která vystoupí s gospely. Pro milovníky varhanní hudby je od 17.00 h. připraven koncert Miroslava Pšeničky, varhaníka plzeňské katedrály sv. Bartoloměje.   

 

Nebude opět chybět ani celodenní program pro děti. Od 10.00 h. mohou přijít děti ke vstupní bráně Sázavského kláštera malovat a zapojit se současně do dvou soutěží. Na místě bude vyhlašována soutěž Cyril a Metoděj, kterou budou moci mezi 13.00 a 15.00 h. hodnotit všichni, kteří do kláštera během dne zavítají. Vyhodnocení a ocenění nejlepších obrázků a ztvárnění Cyrila a Metoděje proběhne na Severní zahradě v 16.30. Současně budou moci děti malovat obrázky na téma Anděl, vyhlášené soutěže Modlitby za domov, která proběhne 28.10.2013. Nejlepší obrázky budou v rámci pořadu přenášeny v tento den i Českou televizí.

Od 12.00 do 16.00 budou moci děti na Severní zahradě kláštera procházet jednotlivými stanovišti pod barvenými slunečníky a plnit nejrůznější úkoly a soutěžit ve hře: Cyril a Metoděj. Přitom Cyrila a Metoděje v rámci programu možná také potkají! V 16.00 h. se přijďte podívat na divadlo dětí z místního sázavského dětského domova, s nímž děti zvítězily v celostátní soutěži.

 

S ohledem na významné výročí zveme na letošní pouť i dva specielní hosty,  univerzitní profesory Prof. ThDr. J. B. Láška, děkana Husitské teologické fakult UK, církevního historika s žádostí o přednášku na téma Cyrilometodějská tradice v husitství a dále známého historika umění Prof. PhDr. Ing. Doc. Jana Royta, PhD., jehož jsme poprosili, aby pojednal o ikonách, které jsou v rámci poutě péčí kláštera na Sázavě rovněž k vidění. Klášter v Sázavě, ve spolupráci s nímž Církev československá husitská Pouť na Sázavě pořádá, nabízí během pouti komentované prohlídky kláštera s výstavou ikon (v 10.00; 11.15; 13.00; 14.15; 15.30 – vstupné: 70/45,-Kč), kterou správa kláštera k výročí Cyrila a Metoděje připravila. Přednášky obou hostů by se měly uskutečnit v rámci prohlídek – čas bude upřesněn.

 

V rámci programu je připraveno i setkání studentů a mladých (věkem a duchem), v rámci něhož  bude zařazena i beseda s Prof. J. B. Láškem a biskupy CČSH na téma: Cyrilometodějská a husitská tradice dnes. Dozvíte se také o projektu Studenti čtou Husa a připravovaném setkání mládeže v Plzni.

 

Během pouti se budete moci občerstvit fair trade kávou a zakoupit i další fair trade výrobky od Ekumenické akademie Praha. Nákupem výrobků handicapovaných ze sociálně terapeutické dílny CČSH Nazaret z Borovanech přispějete rovněž k dobrému dílu. Ke koupi budou i zajímavé knihy a ručně vyráběné šperky.

 

Letošní pouť je koncipována jako setkání dětí, mladých, poutníků z různých církví i všech, kteří chtějí načerpat v nádherném areálu Sázavského kláštera sílu i inspiraci, či v klidu spočinout. Zároveň můžete do Sázavského kláštera přijít na kterýkoliv z programů, vstupné je (vyjma výše vyznačeného vstupného pro prohlídky kláštera) dobrovolné a to díky finanční podpoře Pouti na Sázavě Ministerstvem kultury ČR a Středočeským krajem, jehož hejtman MVDr. Josef Řihák převzal nad poutí záštitu. Děkujeme též městu Sázava a jeho starostovi Petrovi Šibravovi, jenž Pouť na Sázavě tradičně též podporuje.   

 

Dr. Hana Tonzarová, hl. koordinárka Pouti na Sázavě

Comments