Program 2010

12:00 - zahájení ve Sboru opata Prokopa CČSH na Sázavě
12:30 - pouť do Sázavského kláštera

SEVERNÍ ZAHRADA KLÁŠTERA
13:00 - bohoslužba vedená patriarchou a pražským biskupem CČSH
          - po skončení bohoslužeb zahraje Pražský žesťový soubor
14:30 - dětský program (i dopoledne na městské lávce)
15:00 - vystoupení divadla Apropo

KLÁŠTERNÍ KOSTEL
16:00 - odpolední varhanní matiné Jaroslava Tůmy
17:00 - koncert dechového kvintetu mladých hudebníků
            (Filharmonie Ústí nad Labem)

KRYPTA KLÁŠTERA
18:00 - modlitební zakončení pouti

(Změna programu vyhrazena.)


PROGRAMME IN ENGLISH

12:00 - Pilgrimage opening in the Congregation of the Abbot Procopius in Sázava

12:30 - Pilgrimage to Closter of Sázava

 

NORTHERN CLOSTER GARDEN

13:00 - worship led by the Patriarch and Prague’s Bishop of CHC

          - after worship plays the Prague’s Brass Ensemble

14:30 - kid’s programme (also before midday at the town’s footbridge)

15:00 - Theatre Apropo (performance)

 

CLOSTER CHURCH

16:00 - afternoon organ matiné of Jaroslav Tůma

17:00 - concert of young musicians’ wind-quartet

            (Philharmonic of Ústí nad Labem)

 

CLOSTER CRYPT

18:00 - closing prayer

 

(Changes in programme reserved.)
Podřízené stránky (1): DĚTSKÝ PROGRAM POUTI NA SÁZAVĚ 2010
Ċ
Kateřina Děkanovská,
6. 12. 2011 3:35
Comments