Program 2011

POUŤ NA SÁZAVĚ 2011 - XI. ROČNÍK

25. 6. 2011

od 10.00 do 18.00 h.

areál Sázavského kláštera na Sázavě

-------------------------------------------------

9.00

Tradiční zahájení pouti ve Sboru CČSH opata Prokopa na Sázavě,

společná pouť za zpěvu chorálů do Sázavského kláštera

Severní zahrada kláštera

10.00

Bohoslužba Církve československé husitské - Liturgie dr. Farského s Večeří Páně povede patriarcha CČSH ThDr. Tomáš Butta s pražským biskupem CČSH Doc.Davidem Tonzarem; kázání: Pavel Kolář, Th.D., pedagog HTF UK, v rámci bohoslužby bude uděleno jáhenské svěcení

11.30

Vystoupení učitelů a žáků Církevní husitské základní umělecké školy HARMONIE

Marek Šmaus - kytara a zpěv, Dušan Hanzlík - kontrabas (jazz, swing), Marek Vávra - zpěv

11. 55

Prozpívejme se k poledni! Společný zpěv všech poutníků

12.00

Zvony Sázavského kláštera

12.05

Výzva k zapojení se do celorepublikové soutěže Modlitby za domov 2011 na téma „Správné rozhodnutí!?“ ve třech věkových kategoriích.

Od 10.00  do  15.00 h.  se mohou děti / studenti, zapojit do celorepublikově vyhlášené výtvarné soutěže Modlitby za domov 2011, která bude vyhodnocena v přímém přenosu ČT 28. 10. 2011. Při pouti namalované obrázky a další vytvořená výtvarná díla budou vyhodnocena i zde na Severní zahradě kláštera v 16.15! J

12.15 – 15.00

Program plný her a soutěží pro děti

Možná přijde i věrozvěst!

Rajský dvůr kláštera

12.15 – 15.00

Popolední komorní literárně hudební mattiné

s klarinetovým triem Církevní husitské ZUŠ HARMONIE (Ondrej Horváth, Jáchym Vopařil, Martin Hemer), Tomášem Svobodou (zobcová flétna) a Jaromírou Škampovou (klávesy), a poezií a texty J. Kubáčové, M. Matouše, O. Nytrové, S. Kubína a představením nových publikací Prof. ThDr. Zd. Sázavy

Poseďte zde s Fair trade bio kávou, kterou obdržíte ze stánku Ekumenické akademie Praha

 – zdarma od 12.15. do 13.15 h.

12. 15 Autorské čtení I. - literární tvorba Jindřišky Kubáčové v podání studenta HTF UK Martina Holého

12. 30 Hudební vystoupení vybraných žáků Církevní husitské ZUŠ HARMONIE

12. 45 Autorské čtení II.- literární tvorba Miloslava Matouše

13. 00 Hudební vystoupení vybraných žáků Církevní husitské ZUŠ HARMONIE

13. 15 Autorské čtení III. - literární tvorba Olgy Nytrové

13. 30 Hudební vystoupení vybraných žáků Církevní husitské ZUŠ HARMONIE

13. 45 Autorské čtení IV. - literární tvorba Stanislava Kubína

14. 00 Hudební vystoupení vybraných žáků Církevní husitské ZUŠ HARMONIE

14. 15 Setkání s jubilantem Prof. ThDr. Zd. Sázavou – novozákonníkem a popularizátorem vědy nad jeho dílem s prezentací jeho nových publikací.

Program hudebního vystoupení: Otmar Mácha – Sedm kousků No.1, Jan Křtitel Vaňhal – Trio č.5 z 15 snadných trií, Jan Křtitel Vaňha – Trio č.14 z 15 snadných trií, Jan Křtitel Vaňha – Trio č.4 z 15 snadných trií, Jan Křtitel Vaňhal – Trio č.3 z 15 snadných trií, Otmar Mácha – Sedm kousků No.4, J. S. Bach – č.10 z malých preludií pro klavír

 

Severní zahrada kláštera

15.00

FÍGL  Divadlo – představení pro děti, ale i dospělí se nebudou nudit! J 

Možnost hodnocení výtvarných prací v areálu kláštera – nejlépe od 15.00 max. do 16.00 h.

16.15

Vyhodnocení a ocenění obrázků namalovaných v rámci pouti s největším počtem hlasů.

16.30 - 17.30

Hudební a dramatický workshop pro malé i velké

Klášterní kostel

16. 00

Varhanní koncert Milana Janouška

 17.00 poslední možná komentovaná prohlídka Sázavského kláštera

Krypta kláštera

17.00

Závěrečné ztišení - ekumenická pobožnost se zpěvy z Taizé

Pouť na Sázavě pořádá Církev československá husitská ve spolupráci s klášterem Sázava za podpory města Sázava a finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje.

Ċ
Kateřina Děkanovská,
6. 12. 2011 2:51
Comments