Program 2012

9.00 Zahájení ve Sboru CČSH opata Prokopa na Sázavě (kostel

– z pohledu od kláštera – za mostem)

9.30 Společná pouť do Sázavského kláštera

SEVERNÍ ZAHRADA KLÁŠTERA

10.00 Bohoslužba Církve československé husitské

pod vedením patriarchy ThDr. Tomáše Butty, za účasti pražského

biskupa Doc. ThDr. Davida Tonzara, kázat bude nově zvolený biskup

plzeňské diecéze Mgr. Filip Štojdl.

12.00 Sázavské zvonění

 

SEVERNÍ ZAHRADA KLÁŠTERA

12.00–15.30 DVANÁCTKA VYHRÁVÁ – hry, soutěže

RAJSKÁ ZAHRADA KLÁŠTERA

12.00 Trio Harmonie – polední koncert

12.30 Z literární tvorby E. J. Havlíčka (1941–2012)

13.00 Juraj Dovala – písničky, poezie, próza

14.00 Rajská slova v Rajském dvoře

HLAVNÍ PODIUM NA SEVERNÍ ZAHRADĚ

14.00 Koncertík René Eichenmanna (saxofon)

14.30 DIVADLO Apropo PRO DĚTI i DOSPĚLÉ

15.30 Vyhlášení a předání cen výtvarné soutěže

16.00 IRENA BUDWEISEROVÁ – gospely

KRYPTA KLÁŠTERA

17.15 Závěrečná modlitba a písně – podle Týdne modliteb za jednotu křesťanů

 MALOVÁNÍ U VSTUPU DO KLÁŠTERA

od 9.30 – výtvarná soutěž pro děti, možnost zapojení se do celostátní

dětské výtvarné soutěže s vyhodnocením v České televizi 28. 10.

Obrázky budou v době pouti vyvěšeny i v areálu kláštera a vyhodnoceny

poutníky do 14.30, vyhlášení a předání cen v 15.30

 


Ċ
Kateřina Děkanovská,
5. 6. 2012 6:44
Comments