Program 2013

8.45 TRUBAČI před Sborem opata Prokopa na Sázavě

9.00 ZAHÁJENÍ  ve Sboru opata Prokopa na Sázavě

9.30 POUŤ  do  Sázavského kláštera s Cyrilem a Metodějem a trubači

SEVERNÍ ZAHRADA KLÁŠTERA

9.45 TRUBAČI, Cyril a Metoděj, pěvecké sbory, pozdrav starosty města Sázava

10.00 BOHOSLUŽBA Církve československé husitské

Liturgické vedení: biskupský sbor a patriarcha Církve československé husitské Dr. Tomáš Butta,
K
ázání: olomoucký biskup MUDr. Rudolf Göbel
Pozdravy: představitel Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a představitel Římskokatolické církve v ČR

Pěvecký sbor: RESONANCE

11.30 Pěvecký sbor PHILOKALLIA
Pěvecký sbor ………………..v jednání

 

12.00 Zahájení odpoledního DĚTSKÉHO PROGRAMU

12.00 Sázavské zvonění


RAJSKÁ ZAHRADA KLÁŠTERA

13:00 - 15:00 

KONCERT pěveckých sborů: PHILOKALLIA, RESONANCE, (další sobr v jednání) a učitelů a žáků Církevní husitské ZUŠ Harmonie (Praha) 

16.30 setkání studentů a mladých

Beseda s biskupy, vstupní přednáška na téma Aktuálnost cyrilometodějské tradice v současné husitské tradici - Prof. ThDr. Zdeněk Kučera, systematický teolog CČSH, emeritní děkan HTF UK 

HLAVNÍ PODIUM NA SEVERNÍ ZAHRADĚ

12:00 - 16:00 Soutěže a hry pro děti (s ohledem na 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje)     

15:00 Koncert: Irena Budweiserová                                

16:00 Divadelní představení       

16:30 Vyhlášení výtvarné soutěže Cyril a Metoděj                                                              


DALŠÍ PROGRAM V KLÁŠTEŘE

Klášterní kostel Sázavského kláštera

17:00 Varhanní koncert Miroslava Pšeničky

Vnitřní prostory Sázavského kláštera

Komentované prohlídky kláštera

KRYPTA KLÁŠTERA

Krypta klášterního kostela / v případě většího počtu poutníků Severní zahrada kláštera

18.00  Nešpory – ve staroslověnštině

Ekumenická slavnost (podle liturgického pořadu Týdne modliteb za jednotu křesťanů)  


MALOVÁNÍ U VSTUPU DO KLÁŠTERA

10.00 - 13:00 – výtvarná soutěž pro děti Cyril a Metoděj

10:00 - 15:00 možnost zapojení se do celostátní dětské výtvarné soutěže Modlitba za domov s tématem ANDĚL s vyhodnocením v České televizi 28. 10.

Obrázky budou v době pouti vyvěšeny i v areálu kláštera a vyhodnoceny poutníky do 15.00, vyhlášení a předání cen v 16.30


Klášter v Sázavě nabízí během pouti komentované prohlídky kláštera s výstavou ikon (v 10.00; 11.15; 13.00; 14.15; 15.30 – vstupné: 70/45,-Kč)

Fair trade kávu a fair trade výrobky od Ekumenické akademie Praha naleznete u vstupní brány kláštera, kde budete také moci zakoupit výrobky handicapovaných ze sociálně terapeutické dílny CČSH Nazaret z Borovanech, zajímavé knihy i ručně vyráběné šperky.Ċ
Josef Ježek,
5. 6. 2013 5:18
Comments