Program 2016

Letošní Pouť na Sázavě je věnována 600. výročí Jeronýma Pražského a 700. výročí Karla IV. a doprovází ji biblické motto: Moudrost má větší cenu než perly!


Celodenní program bude v 9.00 hod. tradičně zahájen ve Sboru CČSH opata Prokopa na Sázavě, odkud půjdeme krátkou společnou poutí do Sázavského kláštera, kde začne pod širým nebem v 10.00 hod. bohoslužba s přijímáním Večeře Páně vedená patriarchou a biskupy CČSH za účasti ekumenických hostů. Po stravě duchovní přijde i společná strava materiální, kde chléb a víno doplní to, co poutníci s sebou přivezou a dají na společný stůl. (Komu to nebude stačit, může se občerstvit i u stánků našich milých právě v církvi pokřtěných Pepy a Lenky a druhého Pepy s jeho rodinou, kteří budou zajišťovat celodenní občerstvení.)

Po celé dopoledne budou moci děti malovat obrázky na témata, která se k oběma výše zmíněným výročím váží a poutníci je budou moci během oběda hodnotit barevnými kolíčky.


Vyhodnocení výtvarné dětské soutěže letos plánujeme dříve, společně s vyhodnocením soutěže náboženských obcí, aby si děti mohly odnést ceny osobně.

Novinkou letošního ročníku je připravovaná soutěž pro náboženské obce! (Informace zveřejníme záhy.)


Odpoledne Vás na Pouti na Sázavě čeká pestrý hudební, divadelní a taneční program: vystoupí duo Jitka Malczyk a Vojtěch Jindra v nezvyklém spojení houslí a kytary v rytmech irské hudby ve vlastních improvizacích. Těšit se můžete též z naší provenience na taneční program dětí z nízkoprahového klubu Husita a na Berušku band. Divadelní interaktivní hru nejen pro děti přijede sehrát Víťa Marčík jnr. Jméno interpreta odpoledního koncertu na velkém pódiu Severní zahrady brzy zveřejníme. )


Připraven bude opět i zážitkový a současně edukační program pro děti formou her a mnohého dalšího na stanovištích pod barevnými slunečníky, při němž si děti hravou formou osvojí významné momenty z života a díla Karla IV. a Jeronýma Pražského.


Koupí výrobků z dílny Nazaret a Domeček podpoříte diakonickou práci, možnost nákupu kávy a dalších produktů fair trade podpoříte spravedlivý obchod.


Po celý den máte možnost se vydat též na komentovanou prohlídku Sázavského kláštera.


Závěr pouti se uskuteční tradičně při společné modlitbě v kryptě klášterního kostela sv. Prokopa.

Pouť včetně všech programů je pro poutníky zdarma.


Atmosféra a prostředí areálu Sázavského kláštera je velice pěkné. Pouť můžete pojmout i jako rodinný výlet. Pozvěte na Pouť na Sázavě i své přátele!


Plánovaný program (změna programu vyhrazena)


PROGRAM                                                                                                   PROGRAM pro děti

09:00 zahájení v kostele CČSH opata Prokopa na Sázavě                    10:00 – 12:00 Výtvarná soutěž pro děti

09:30 pouť do Sázavského kláštera (Jeroným, Karel IV.)                                   (téma bude upřesněno)

10:00 open air bohoslužba s přijímáním během bohoslužby -                              baby koutek - hlídání

vede patriarcha a biskupský sbor CČSH                       (pokud rodiče upřednostní, biblické leporela, dětská Bible)


11:15 Jesus Christ Superstar

12:00 Společné stolování (chléb a víno zajištěno) + možnost zakoupení dalšího občerstvení

12:15 JITKA MALCZYK & VOJTĚCH JINDRA (housle a kytara – improvizace, irská hudba)

                                                                 (v době oběda možnost hlasování kolíčky na obrázky dětské výtvarné soutěže)

13:00 Soutěž NO (bude upřesněno)                                                                14:00 Beruška Band

                        14:15 - 14:30 Vyhlášení výsledků soutěže NO a vyhlášení výtvarné soutěže pro děti a ocenění vítězů

14:30 Beruška Band

15:00 Taneční skupina Gitanne                                                            15:00 Divadlo pro děti – Víťa Marčík ml.

16:00 Vystoupení hudební skupiny HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica         12:00 – 16:00 dětský program - stanoviště

17:00 Modlitební zakončení v kryptě kláštera hry a soutěže Jeroným Pražský a Karel IV.

18:00 konec akce/odjezd autobusem CČSH

Po celý den komentované prohlídky Sázavského kláštera.

V průběhu dně možnost občerstvení a nákupu fair trade kávy, čaje, čokolády apod., prodej výrobků z diakonických dílen Nazaret a Domeček.

V případě silného deště se programy uskuteční v interiérech kláštera a Sboru CČSH opata Prokopa.

Pro případ slabého deště si vezměte prosím deštníky/pláštěnky.POUŤ NA SÁZAVĚ pořádá Církev československá husitská ve spolupráci s NPÚ – klášterem Sázava za podpory města Sázava a finanční podpory MK ČR každoročně v areálu kláštera Sázava od r. 2001. Jedná se o ekumenicky otevřenou pouť s bohatým duchovním a kulturním - hudebním, literárním, výtvarným a divadelním - programem určeným pro nejširší veřejnost, včetně specielně zaměřených programů (pro rodiče s dětmi, děti z dětských domovů, seniory). Pouť přispívá ke kulturně duchovnímu obohacení a díky umístění poutě v areálu Sázavského kláštera, přináší živý odkaz Cyrila a Metoděje a opata Prokopa. Podněcuje též zájem o nové znalosti a vědomosti o dějích a postavách spjatých se Sázavským klášterem coby významným dějištěm české historie, ale i současnosti. Tematicky se pouť zaměřuje i na významná dějinná výročí. Pouť má tradičně nadregionální celorepublikovou působnost.

Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.

hl. koordinátorka Pouti na Sázavě

Odbor pro ekumenu a vnější vztahy

Úřad ústřední rady Církve československé husitské

Wucherlova 5

160 00 Praha 6 – Dejvice


E-mail: hana.tonzarova@ccsh.cz,

Tel: 00420 220 398 114

Mobil: 00420 602 355 104


Comments